Doświadczenie

Pracownicy firmy brali udział w opracowaniu szeregu projektów z branży akustycznej w wielu różnych dziedzinach.

Wybrane prace:

 • Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie map akustycznych dla dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie;
 • Analiza porealizacyjna dla rozbudowanej i zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze;
 • Karta informacyjna dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wystawienniczego z częścią biurową wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, przy skrzyżowaniu ulic Szybowcowej i Na Ostatnim Groszu;
 • Środowiskowa analiza porealizacyjna uwzględniająca rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”;
 • Wykonanie akredytowanych pomiarów hałasu wokół instalacji ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie;
 • Analiza oddziaływań na środowisko związanych z projektowaną stacją elektroenergetyczną GPZ Mennicza położoną we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej 8-13;
 • Analiza akustyczna wraz z propozycją zabezpieczeń dla zakładu produkcyjnego PCO Group Sp. z o.o. w Bobolicach;
 • Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych DD-N (droga dojazdowa północna) i DD-S (droga dojazdowa południowa) na węźle Kielce Południe (dawna nazwa w. Chęciny) w ciągu obwodnicy Kielc (skrzyżowanie drogi ekspresowej S7 z drogą wojewódzką DW 762), na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 762 z drogami powiatowymi nr 0379T (str. prawa) i nr 0381T (str. lewa) do węzła Kielce Południe”;
 • Mapa akustyczna miasta stołecznego Warszawy wraz z opracowaniem Systemu do gromadzenia i przetwarzania danych akustycznych, przebudową Serwisu internetowego oraz wdrożeniem pracowników do użytkowania map akustycznych, Serwisu internetowego oraz Systemu do gromadzenia i przetwarzania danych akustycznych;
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia;
 • Przegląd ekologiczny dla odcinka drogi krajowej nr S6 od km 319+350 do km 322+285 pod kątem ograniczenia jej oddziaływania akustycznego na mieszkańców miasta Gdynia;
 • Analiza porealizacyjna dla Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (S7) wraz z przebudowaną DK S6;
 • Analiza porealizacyjna w ramach zadania: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”.
 • Analiza akustyczna w zakresie oddziaływania hałasu emitowanego przez Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w Policach;
 • Koncepcja i projekt akustyczny wyciszenia zespołu chłodni wentylatorowych Walcowni Prętów. Zamawiający: CMC Poland Sp. z o.o.;
 • Wpływ ENEA Wytwarzanie S.A. w lokalizacji Świerże Górne (Elektrowni Kozienice) na poziom hałasu w środowisku i na stanowiskach pracy dla stanu istniejącego i stanu po oddaniu do eksploatacji bloku 1075MW. Zamawiający: ENEA Wytwarzanie S.A.

Do góry