Pomiary hałasu
Akredytowane
pomiary hałasu
Analizy akustyczne
Analizy akustyczne
i porealizacyjne
Raporty oddziaływania na środowisko
Raporty środowiskowe

Pomiary akustyczne | Pomiary hałasu - LGL Akustyka

Firma LGL Akustyka to specjalista w zakresie realizacji zadań związanych z pomiarami hałasu i drgań. Zajmujemy się ponadto kompleksową analizą akustyczną, która wykonywana może być dla konkretnej lokalizacji czy też obiektu. LGL Akustyka sporządza precyzyjne mapy akustyczne oraz raporty środowiskowe, których celem jest wypracowanie działań mających na celu ochronę naszego otoczenia. Tworzymy badania i opracowania, które mają ścisły związek z tworzeniem się obszarów hałasu na przestrzeni miast i regionów zurbanizowanych.

Nasza działalność skierowana jest do zróżnicowanych podmiotów prawa. Realizujemy akredytowane pomiary hałasu oraz analizy akustyczne, opracowania i badania dla przedsiębiorstw, inwestorów, instytucji oraz organizacji publicznych. Służymy jako doradcy. Oferujemy rozsądne stawki, rzetelność i terminowość.

Zapraszamy Państwa do poświęcenia czasu naszej witrynie w celu dokładniejszego zapoznania się z tym, czym zajmujemy się zawodowo oraz z naszymi autorskimi artykułami, które rozjaśniają takie zagadnienia jak pomiary hałasu czy pomiary drgań.

Akredytowane pomiary hałasu, analizy akustyczne i porealizacyjne

Najnowsze artykuły

Analiza akustyczna dla przemysłu. Czy to się opłaca?

W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Monitoringowe pomiary hałasu przemysłowego

Hałas stanowi jedno z zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, charakteryzujące się dużą różnorodnością źródeł jego emisji oraz powszechnością występowania.

Walka z wiatrakami. Hałas farm wiatrowych.

Turbiny wiatrowe wytwarzają hałas w zakresie dźwięków słyszalnych oraz dźwięków o niskiej częstotliwości i ma on charakter dudniący, pulsujący, stając się szczególnie dokuczliwym w nocy, gdy jest wyraźniej słyszany.

Do góry