Pomiary hałasu środowiskowego - pomiary akustyczne

W ramach prac wykonujemy kompleksowe pomiary hałasu wraz z opracowaniem wyników i wykonaniem sprawozdania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo podczas całego procesu badań. Dzięki bliskiej współpracy z zaprzyjaźnionym laboratorium badawczym wykonujemy również akredytowane pomiary hałasu (na życzenie klienta). 

Wykonujemy pomiary hałasu pochodzącego od następujących obiektów:

 • Dróg,
 • Kolei i tramwajów,
 • Obiektów i instalacji przemysłowych,
 • Farm wiatrowych,
 • Lotnisk,
 • Innych obiektów i źródeł hałasu.

Dodatkowo wykonujemy również:

 • Pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
 • Pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń.

Pomiary akustyczne wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy, rozporządzenia oraz metodyki pomiarowe. Poniżej znajdą Państwo wybrane akty prawne stosowane podczas pomiarów:

 • Metodyki referencyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
 • Metodyki referencyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1542) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
 • Norma PN-EN ISO 9612:2011 „Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas” - Metoda techniczna’
 • Norma PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.”

Zobacz inne nasze oferty

Do góry