Wyciszenia i zabezpieczenia akustyczne – koncepcje wykonania wraz z wyceną budżetową

Zabezpieczenia akustyczne i przeciwhałasowe 

W ramach prac realizujemy koncepcje wykonania zabezpieczeń akustycznych (wytyczne i opis rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu) dla poszczególnych źródeł hałasu powodujących przekroczenia oraz wykonujemy budżetowe wyceny kosztów takich zabezpieczeń. Koncepcje takie wykonywane są w oparciu o przeprowadzone przez nas pomiary hałasu oraz analizy akustyczne wykonane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. 

Koncepcja ograniczenia hałasu pochodzącego od urządzeń i instalacji powodujących przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ułatwia zaplanowanie niezbędnych środków w budżecie przedsiębiorstw, potrzebnych do wykonania wyciszeń hałasu. Możliwy jest także podział wyciszeń na etapy, co pozwala na rozłożenie realizacji zabezpieczeń na dłuższy okres czasu. Dokumenty takie mogą być dodatkami do wykonanych analiz akustycznych lub też mogą stanowić osobne opracowanie.

Zobacz inne nasze oferty

Do góry